Uchwała VII/52/09 Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009