Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza wynik wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracyGłówny Księgowyw wymiarze czasu pracy ½ etatu