Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracygłówny księgowyw wymiarze czasu pracy ½ etatu