Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej " PODANIN CENTERTEL"441148.01 na istniejącym maszcie w m. Podanin gm. Chodzież

Chodzież, dnia 21 marca 2007 r.
OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięciaNa podstawie art. 32 ust.2 i art. 46A ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U.Nr 98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Chodzież zawiadamia, że w dniu 21 marca 2007 r.

została wydana :


decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej " PODANIN CENTERTEL"441148.01 na istniejącym maszcie w m. Podanin gm. Chodzież


Decyzja ta została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych .

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 pokój nr 15 ( samodzielne stanowisko ds. Ochrony środowiska, gospodarki lokalowej i mieszkaniowej) w godzinach od 7.oo – 15.oo.