Zarządzenie Nr 227/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.04.2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych