Zarządzenie Nr 206/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.01.2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę