Zarządzenie Nr 192/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administarcji rządowej na 2008 rok.