Zarządzenie Nr 181/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.11.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok