Zarządzenie Nr 178/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008