Zarządzenie Nr 175/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok