Zarządzenie Nr 162/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.09.2008 roku w sprawie planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2008 rok