Zarządzenie Nr 151/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.09.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2008r.