Zarządzenie Nr 148/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.08.2008 roku w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku