Zarządzenie Nr 147/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.08.2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań, przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego