Zarządzenie Nr 145/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.08.2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do realizacji zadań z ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów