Zarządzenie Nr 128/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.05.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008