Zarządzenie Nr 124/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.04.2008 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla odwołania i wyboru sołtysa Sołectwa Stróżewice