Zarządzenie Nr 118/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.03.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008r.