Zarządzenie Nr 117/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.03.2008 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania