Zarządzenie Nr 115/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.03.2008 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań Gminy Chodzież