Zarządzenie Nr 112/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.02.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok