Zarządzenie Nr 109/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 07.02.2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Chodzież z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji