Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Chodzież z 04.02.2008r w sprawie zmiany zarządz.Nr 90/2007r z 27.12.2007r w sprawiw powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości w Studzieńcu