Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.01.2008 roku w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2008 i latach następnych.