Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.01.2008 roku w sprawie powołania Głównej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych