Podstawy prawne działania

           Wójt wykonuje:

1)uchwały Rady,

2)jemu przypisane zadania i kompetencje,

3)zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego.

4)Inne zadania określone ustawami i Statutem Rady Gminy w Chodzieży