Uchwała III/21/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009