Uchwała III/20/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy uliy dla terenów w miejscowości Studzieniec