Uchwała I/3/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym