Uchwała I/2/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodno-kanalizacyjnych MWiK w Chodzieży na terenie Gminy Chodzież w latach 2009-2013