Uchwała I/1/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/58/07 w sprawie zbycia działek położonych w obrębie wsi Zacharzyn