Uchwała X/90/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie budżetu Gminy Chodzież na rok 2009