Uchwała X/88/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008