Uchwała X/87/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przeznaczenia umożonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu