Uchwała X/83/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/58/08 Rady Gminy w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży