Uchwała X/81/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/08 Rady Gminy z 30.10.2008 roku w sprawie zbycia działki położonej w obrębie wsi Milcz