Uchwała X/80/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia Uchwały I/5/08 Rady Gminy z 6.02.2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych