Uchwała X/79/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na 2008 rok