Uchwała X/78/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zagwarantowania w roku 2009 środków na realizację zadania pn. "Zacharzyn - budowa boiska "Moje boisko-ORLIK 2012"