Uchwała X/77/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały NR XI/93/07 Rady Gminy Chodzież z 20.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii