Uchwała X/75/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej