Uchwała X/72/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietronki