Uchwała X/70/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podanin