Uchwała X/69/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stróżewo