Uchwała VIII/67/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym w Milczu nr 72 oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości