Uchwała VIII/64/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży