Uchwała VIII/63/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Chodzież