Uchwała VIII/61/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej nr 3 w Zacharzynie