Uchwała VIII/60/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej nr 2 w Zacharzynie