Uchwała VIII/58/08 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę NR III/19/06 z 28.06.2006r. dotyczy Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży